Dönem I (26–30 Ocak 2019)

Ders Eğitmen
Temel SPSS Doç. Dr. Fatma Lorcu
İçerik (Söylem) Analizi Prof. Dr. Belkıs Kümbetoğlu
Proje Yazma Prof. Dr. Songül Sallan Gül
Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Doç. Dr. Aşkın Özdağoğlu
AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Doç. Dr. C. H. Meydan
Metin Madenciliği Doç. Dr. Güzin Özdağoğlu
Nitel Araştırma Teknikleri Prof. Dr. İnci User
Sosyal Bilimlerin Felsefesi ve Etik Prof. Dr. Muammer Tuna

 

Dönem II (30 Ocak–3 Şubat 2019)

Ders Eğitmen
İleri SPSS Prof. Dr. İsmet Doğan
Etnografiden Netnografiye Nitel Araştırma Prof. Dr. Asker Kartarı
Meta Analizi ve STATA Doç. Dr. Pınar Özdemir
Academic Writing Prof. Dr. Metin Kozak
Ölçek Geliştirme Prof. Dr. Özkan Tütüncü
NNvivo ile Nitel Veri Analizi Bahar Kırıker
MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Doç. Dr. Burcu Şentürk
SmartPLS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Prof. Dr. Sabri Erdem

Not: Ders ve eğitmen isimlerinin üzerine tıklayarak ayrıntılı bilgiye erişebilirsiniz.