Katılımcıların Görüşleri

“Eğitmenimiz çok iyiydi. Üslubu, ders içerisindeki muhabbeti ve konuya hakimiyeti çok üst düzeydeydi. İşlenen konulara ek olarak farklı analizler hususunda yarattığı farkındalık seminerin en üstün yanıydı.”


“Eğitmenimizin gösterdiği ilgi, anlatımındaki akıcılık ve konulara olan hakimiyeti sayesinde sıkılmadan öğrenme sürecini tamamladığımız düşüncesindeyim. Bunun yanısıra, diğer seminerleri veren eğitmenlerle iletişim kurma şansı yakalayarak disiplinler arası çalışmalar için bir nevi kapı da aralandığı kanaatindeyim.”


“Uluslararası bilimsel makalenin nasıl yazılacağını tüm aşamaları ile ayrıntılı olarak öğrendim. Birebir ilginin fazla olması. Materyal ve ders notları tatmin edici idi.”


“Semineri veren eğitimcinin yetkinliği ve katılımcılara yaklaşımı çok olumluydu.”


“Eğitmenimizin bizim alanda bir numara olmasıdır. Söylediği her kelime önemli bir deneyimdir.”


“Konuya tamamen yabancı biri olarak katılmış olduğum semineri çok beğendim ve iyi ki katılmışım dedim. Eğitmenimiz oldukça nazik ve bildiklerini aktarma konusunda hem başarılı hem de oldukça istekliydi. Konumuzu sevmemize ve ilgiyle dinleyip bu alan üzerinde çalışma yapmamız için heveslendirdi.”


“Samimi ve herkes ile sohbet edilebilecek bir ortam olması güzeldi. Yeni kişiler ile yakından tanışmak oldukça hoştu. Organizasyon da başarılıydı.”


“Alanında son derece donanımlı bir eğitmenden ders aldık. Kesinlikle ufkumuzu açtı. Doğru bildiğimiz yanlışlara, hiç bilmediğimiz konulara açıklık getirdi. Kendi yaptığı çalışmalardan somut örnekler vererek konuları daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Oldukça verimli bir seminerdi.”


“Farklı alanlardan akademisyenlerin bir araya gelip fikir alış verişi yapmasına imkân vermesi açısında çok faydalı.”


“Yıllardır çok sayıda başlıkta düzenleniyor olmasının verdiği bir güven ve çözüm pratiğinin yaşanana aksaklıkların giderilmesine katkısı.”


“Özkan Hoca ve anlattığı her şey mükemmeldi. Bilmediğim çok şey öğrendim.”


“Nitel araştırmanın paradigması ve henüz kullanmadığım paket program hakkında bilgi sahibi oldum. Bu konuda çalışmak isteyen diğer araştırmacılarla network oluşturdum.”


“Alanında uzman eğitmenlerin bir arada olduğu bir seminerdi, konulara hakimiyet ve sorulara verilen yanıtlar açısından gayet başarılıydı.”


“SPSS programının kullanımı ve analiz sürecine hazırlanma açısından yaşamakta olduğum zorlukları rahatlıkla aşmamı sağlayacak ve kaliteli bir seminer programına katıldığımı düşünüyorum.”


“Asker Hoca’nın dersini interaktif bir iletişimle işleyişi, kıymetli bilgileri ve deneyimlerini bizlerle çok samimi bir ortamda paylaşımı sayesinde, keşke daha uzun süre devam etseydi dedirten çok keyifli bir seminer gerçekleşti. Kendisiyle tanışmamıza olanak sağladığınız için çok teşekkür ederiz.”


“Öncelikle nitel düşünmenin ne olduğunu öğrendim. Nitel araştırma ile ilgili bildiğimi sandığım kavramların gerçekte ne olduğunu ve birbirleriyle olan ilişkilerini kavradım. Nitel bir araştırmanın aşamalarını ve her aşamada nelere dikkat etmem gerektiğini öğrendim. Sadece araştırmacı boyutunu değil, değerlendirici (danışman, hakem vs) boyutunu da kavradım. Sadece nitel çalışma ve etnografiyi değil, iyi bir öğretme eyleminin nasıl olabildiğini de kavradım.”


“Esasında üç gün sonunda bilimsel araştırma ile ilgili oldukça aydınlandığımı düşünüyorum. Keşke eğitim daha uzun sürseydi de seminerden daha fazla yararlanabilseydik. Seminerin her dakikası değerliydi benim için. İlk defa böylesine değerli ve donanımlı bir akademisyenden ders alma imkanım oldu.”


“Akademisyenin akademik başarısının ötesinde çok iyi bir hikayeci/ anlatıcı olması gerektiğini gördüm. Bu da ayrı bir kazanım oldu benim için. Bir öğretim elemanının anlattığı bir bilgi parçasının, gayet kolay ve gelişigüzel bir şekilde alıcının beynindeki ilgili yere tutunabildiğini gördüm, hem de hiç çaba sarf etmesine gerek kalmadan. Bu da ayrı bir aydınlanmaydı benim için.”


“Bir sosyoloğun bakış açısından bilimin ve bilimsel düşüncenin gelişimini, bugünkü tartışmaların geçmişteki zeminini öğrenmek. Bununla birlikte, çok yönlü düşünerek bilim insanının mevcut durumlara ilişkin arka planda neler olup bittiğini anlamasına yardımcı olması bakımından seminer faydalı.”


“Bilimsel araştırma ve SPSS programı ile ilgili bilgi eksiklerimi kapatma konusunda son derece faydalı oldu ve SPPS programında uygulanan ve bazılarını ilk defa duyduğum test ve analizler hakkında da bilgi edinmiş oldum. Yüksek lisans tezim için yapmış olduğum uygulamamdaki eksikleri fark ettim ve daha yolun başındayken müdahale etme imkanım doğdu. Ayrıca verilerime hangi test ve analizleri uygulayacağım konusunda da kafamda belirli bir şablon oluşmuş oldu.”


“Eğitmenimiz çok değerli idi. Ayrıca sohbet ve tartışma havasında geçmiş olması kafamıza takılan soruların yanıt bulmasını sağladı.”


“Makale yazımı sürecinde hatalarımı düzeltmemde katkı sağlaması. Eğitmenin alanda iyi olması, dergilerde editörlük yapması.”


“Eğitimcilerin kalitesi; organizasyonun başarısı; (bendeki) olumlu ve tartışmasız, rakipsiz üstün imajı; zamanlaması (her zaman -sanırım- tüm üniversiteler için dönem arasına denk gelmesi, dönem arasında hem tatile, hem de kendini geliştirmeye imkan sağlaması).”


“Niteliksel düşünme üzerine detaylı bir bilgilendirmeyle sağlam bir zemin kazanmak en önemli çıktısı.”


“Veri tabanı oluşturma, SPSS programından çok daha farklı ve etkin olan başka bir programın detaylarını öğrenme ve büyük veri kütlelerinden araştırmama uygun potansiyel veriye nasıl ulaşmam gerektiği ve verilerin hazırlanması, analiz edilmesi ve tahminlenmesi.”


“Eğitmenin sınıfın istatistiki seviyesine göre bilgilerini aktarması ve yönlendirmesi.”


“Alanımıza ışık tutan öncü eğitmenlerimizle ve pek çok meslektaşımızla tanışma olanağı bulmak. Teknik bilgi ve becerilerimizi derinleştirmek.”


“Eğitmenimiz Güzin Hoca, oldukça konuya hâkim her şey ile sorun çözücü ve yardım ediciydi.”


“Sıkça kullanılan analizlerde becerim derinleşti, hiç duymadığım yöntemler konusunda bilgilenerek ufkum açıldı.”


“Sosyal bilimler alanında kullanılabilecek araştırma yöntemleri ile ilgili bilgilerin eş zamanlı olarak tek bir mekânda gerçekleştirilmesi sonucu katılımcıların çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirebilmeleri ve/veya sosyal bir ortamda bulunma şansına sahip olmaları.”


“Yaptığımız araştırmaların temelinde var olan felsefi bakış açılarını ve bir araştırma sürecinde uyulması gereken etik kodları detaylıca tartışmak benim için büyük bir kazanımdı.”


“Akademisyenler için araştırma yöntemleri ile ilgili her türlü soruya cevap verebilecek bir ortam yaratılması.”


“Özellikle Belkıs Hoca’nın alanla ilgili sahip olduğu saha deneyimlerini paylaşması, konuyu yalnızca kitaptan okunarak öğrenilenin ötesine taşımıştır.”


“Katkıları tek tek buraya yazarsam sanırım birkaç word belgesi daha gerekir. Ancak oldukça verimli olduğunu söyleyebilirim.”


“Akademik dünyanın çeşitli bölümlerinden gelen bir grubu biraraya toplamak ve bu grubun etkileşimini etkin kılmak en güçlü yönlerden biri. Aldığım konu düşünüldüğünde, bu eğitimin Asker Kartarı tarafından verilmesi benim için en önemli unsur ve kuşkusuz çok güçlü bir yön. Diğer taraftan, organizasyon boyunca ihtiyaç duyduğum her an ulaşabildiğim bir ekip ve bize yansıtılan herhangi bir sorun olmaması organizasyonun profesyonelliği göstermesi bakımından güçlü yönlerden sayılabilir.”


“Bu kadar kaliteli eğitmenlerden bu eğitimleri alıyor olmak önemli.”


Öncelikle doğru bildiğim yanlışları görmeme olanak tanıdı. Sonrasında ise ölçek geliştirme konusundaki eksiklerimi giderme olanağı buldum.


Söylem Analizi semineri ile birlikte metinlere, olaylara bakış açımın değiştiğini gözlemleme fırsatım oldu. Gruptaki olumlu etkileşim ile birlikte disiplinlerarası bir sinerji de oluştu. Okuduğum ve izlediğim metinler ve görseller ile ilgili olarak yorum kabiliyeti ve anlam kazandırma açısından farklı bir bakış açısı kazandığımı söylemem gerekir.


Seminer çok verimli geçti, örneklerle her anlattığını somutlaştırdı ve anlamamızı kolaylaştırdı, müthiş bir özveriyle dersleri işledi, akşamları bile sorularımızı yanıtlama noktasında tereddüt etmedi.


İnternet ve sosyal medya mecralarında üretilen verilere ulaşım ve analiz yöntemlerinin uygulamalı olarak gösterilmesi. Bundan sonra yapacağım çalışmalarda büyük katkı sağlayacaktır.


Araştırma yöntemleri gerçekten detaya sadakat gerektiren bir çalışma alanıdır. Bu alanda gerçek anlamda yetkin kişiler tarafından eğitim alabilmek başlı başına büyük bir şans. Gerek doktora tez çalışmamda, gerekse diğer akademik çalışmalarımda yöntem açısından artık daha donanımlı olduğumu düşünüyorum. Diğer yandan elbette daha ne kadar çok yolum olduğunu…


Seminerde ayrıntılarıyla, incelikleriyle öğrenme fırsatı yakaladım. Hocanın deneyimlerinden örnekler sunması, çalışmalarımızla ilgili soruları cevaplamaya çalışması çok yararlı oldu.

Programla ile ilgili bilgim yoktu. Nitel yöntem kursunun arkasından katılmam yerinde oldu. Programı deneyimli birinin tanıtması faydalı oldu. Yoksa öğrenene kadar çok zaman kaybederdim.


İçerik ve söylem analizinin birbirinden ne gibi farklılıkları olduğunu öğrendim. NVivo ile nitel araştırma programının sadece araştırmamda değil akademik çalışmamın kuramsal kısmını hazırlama sürecimde de bana hız ve kolaylık sağlayacağını öğrendim.


Araştırma yöntemleri seminerinin bir gelenek halinde devam etmesi son derece olumlu. Bu tür organizasyonların düzenlenmesinin ne denli zor ve stresli olduğunu biliyorum. Bu nedenle sizlere teşekkür ederim. Olanaklarım el verdikçe bu geleneğin bir parçası olmayı isterim.


Öncelikle, bu seminerler bana, nitel araştırma yapmaya yönelik bir vizyon kazandırmış oldu. Daha önce nitel araştırma yöntemleri ile alakalı bir ders, kurs vb. eğitim almamıştım. Bu açıdan da nitel araştırma yöntemlerinin neler olduğu ve akabinde yapılan nitel araştırmaların NVivo paket programı ile nasıl analiz edileceğini öğrenmeye yönelik temel bir eğitim almış oldum.


Uluslararası makale yazım ve gönderim becerisi, hali hazırda bitirmek üzere olduğum doktora tezi uygulama ve metodolojisinde ve gösterim biçimlerinde önemli katkıları oldu.


Kısa zamanda birçok konuyu öğrenmeyi sağlıyor.


Eğitim ve uygulama olarak çok verimli oldu. Bilimsel anlamda yeni başlamış biri olarak temel ve özel çoğu uygulamaları öğrendiğimi düşünüyorum seneye birkaç uygulamaya gelmeyi düşünüyorum teşekkür tekrardan tüm bu etkinliği bize sağladığınız için iyi çalışmalar.


Sosyal bilimlerin farklı alanlarından gelen katılımcıların ilgi göstermiş olması, küçük bir grupla ders yapabilme, interaktif ders ortamının sunulmuş olması.


Söz konusu yöntemlere yönelik örnek anlatımlı bir etkinlik olması sebebi ile yöntemleri daha etkin kullanabilme ve bilgilerimi yenileme imkanı tanıdı.


Niteliksel düşünme ve niteliksel araştırma yapabilmenin temel ve önemli noktaları hakkında derinlemesine bilgilenmemi sağladı.


Program araçlarını kullanımına büyük oranda hakim olmak. Yapacağımız çalışmanın soru şeklini biraz da olsa belirlememize katkı sağlaması.


Daha önce hiç bilmediğim ve kullanmadığım analizleri gördüm. Ayrıca analizlerin arka planında hangi istatistiki mantığın yattığını da öğrenme şansım oldu.


SPSS uygulamaları ile bilim istatistiğinin temel kapsamında yapılan araştırmaların nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiği konusunda değerli bilgiler edindim.


Eğitmenin yetkinliği, konular takip için hazırlanan sunum kitapçığı ve etüt için ayrılan zamanın yeterliliği.


Yeni kişiler ile yakından tanışmak oldukça hoştu. Organizasyon da başarılıydı.


Alanında son derece donanımlı bir eğitmenden ders aldık. Kesinlikle ufkumuzu açtı. Doğru bildiğimiz yanlışlara, hiç bilmediğimiz konulara açıklık getirdi. Kendi yaptığı çalışmalardan somut örnekler vererek konuları daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Oldukça verimli bir seminerdi.


Farklı alanlardan akademisyenlerin bir araya gelip fikir alış verişi yapmasına imkân vermesi açısında çok faydalı.


Yıllardır çok sayıda başlıkta düzenleniyor olmasının verdiği bir güven ve çözüm pratiğinin yaşanana aksaklıkların giderilmesine katkısı.


Özkan Hoca ve anlattığı her şey mükemmeldi. Bilmediğim çok şey öğrendim.


Nitel araştırmanın paradigması ve henüz kullanmadığım paket program hakkında bilgi sahibi oldum. Bu konuda çalışmak isteyen diğer araştırmacılarla network oluşturdum.


Alanında uzman eğitmenlerin bir arada olduğu bir seminerdi, konulara hakimiyet ve sorulara verilen yanıtlar açısından gayet başarılıydı.


SPSS programının kullanımı ve analiz sürecine hazırlanma açısından yaşamakta olduğum zorlukları rahatlıkla aşmamı sağlayacak ve kaliteli bir seminer programına katıldığımı düşünüyorum.


Asker Hoca’nın dersini interaktif bir iletişimle işleyişi, kıymetli bilgileri ve deneyimlerini bizlerle çok samimi bir ortamda paylaşımı sayesinde, keşke daha uzun süre devam etseydi dedirten çok keyifli bir seminer gerçekleşti. Kendisiyle tanışmamıza olanak sağladığınız için çok teşekkür ederiz.


Öncelikle nitel düşünmenin ne olduğunu öğrendim. Nitel araştırma ile ilgili bildiğimi sandığım kavramların gerçekte ne olduğunu ve birbirleriyle olan ilişkilerini kavradım. Nitel bir araştırmanın aşamalarını ve her aşamada nelere dikkat etmem gerektiğini öğrendim. Sadece araştırmacı boyutunu değil, değerlendirici (danışman, hakem vs) boyutunu da kavradım. Sadece nitel çalışma ve etnografiyi değil, iyi bir öğretme eyleminin nasıl olabildiğini de kavradım.


Esasında üç gün sonunda bilimsel araştırma ile ilgili oldukça aydınlandığımı düşünüyorum. Keşke eğitim daha uzun sürseydi de seminerden daha fazla yararlanabilseydik. Seminerin her dakikası değerliydi benim için. İlk defa böylesine değerli ve donanımlı bir akademisyenden ders alma imkanım oldu.


Akademisyenin akademik başarısının ötesinde çok iyi bir hikayeci/ anlatıcı olması gerektiğini gördüm. Bu da ayrı bir kazanım oldu benim için. Bir öğretim elemanının anlattığı bir bilgi parçasının, gayet kolay ve gelişigüzel bir şekilde alıcının beynindeki ilgili yere tutunabildiğini gördüm, hem de hiç çaba sarf etmesine gerek kalmadan. Bu da ayrı bir aydınlanmaydı benim için.


Bir sosyoloğun bakış açısından bilimin ve bilimsel düşüncenin gelişimini, bugünkü tartışmaların geçmişteki zeminini öğrenmek. Bununla birlikte, çok yönlü düşünerek bilim insanının mevcut durumlara ilişkin arka planda neler olup bittiğini anlamasına yardımcı olması bakımından seminer faydalı.


Bilimsel araştırma ve SPSS programı ile ilgili bilgi eksiklerimi kapatma konusunda son derece faydalı oldu ve SPPS programında uygulanan ve bazılarını ilk defa duyduğum test ve analizler hakkında da bilgi edinmiş oldum. Yüksek lisans tezim için yapmış olduğum uygulamamdaki eksikleri fark ettim ve daha yolun başındayken müdahale etme imkanım doğdu. Ayrıca verilerime hangi test ve analizleri uygulayacağım konusunda da kafamda belirli bir şablon oluşmuş oldu.


Eğitmenimiz çok değerli idi. Ayrıca sohbet ve tartışma havasında geçmiş olması kafamıza takılan soruların yanıt bulmasını sağladı.


Makale yazımı sürecinde hatalarımı düzeltmemde katkı sağlaması. Eğitmenin alanda iyi olması, dergilerde editörlük yapması.”


Eğitimcilerin kalitesi; organizasyonun başarısı; (bendeki) olumlu ve tartışmasız, rakipsiz üstün imajı; zamanlaması (her zaman -sanırım- tüm üniversiteler için dönem arasına denk gelmesi, dönem arasında hem tatile, hem de kendini geliştirmeye imkan sağlaması).


Niteliksel düşünme üzerine detaylı bir bilgilendirmeyle sağlam bir zemin kazanmak en önemli çıktısı.


“Veri tabanı oluşturma, SPSS programından çok daha farklı ve etkin olan başka bir programın detaylarını öğrenme ve büyük veri kütlelerinden araştırmama uygun potansiyel veriye nasıl ulaşmam gerektiği ve verilerin hazırlanması, analiz edilmesi ve tahminlenmesi.


Eğitmenin sınıfın istatistiki seviyesine göre bilgilerini aktarması ve yönlendirmesi.


Alanımıza ışık tutan öncü eğitmenlerimizle ve pek çok meslektaşımızla tanışma olanağı bulmak. Teknik bilgi ve becerilerimizi derinleştirmek.


“Eğitmenimiz Güzin Hoca, oldukça konuya hâkim her şey ile sorun çözücü ve yardım ediciydi.


Sıkça kullanılan analizlerde becerim derinleşti, hiç duymadığım yöntemler konusunda bilgilenerek ufkum açıldı.


Sosyal bilimler alanında kullanılabilecek araştırma yöntemleri ile ilgili bilgilerin eş zamanlı olarak tek bir mekânda gerçekleştirilmesi sonucu katılımcıların çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirebilmeleri ve/veya sosyal bir ortamda bulunma şansına sahip olmaları.


Yaptığımız araştırmaların temelinde var olan felsefi bakış açılarını ve bir araştırma sürecinde uyulması gereken etik kodları detaylıca tartışmak benim için büyük bir kazanımdı.


Akademisyenler için araştırma yöntemleri ile ilgili her türlü soruya cevap verebilecek bir ortam yaratılması.


Özellikle Belkıs Hoca’nın alanla ilgili sahip olduğu saha deneyimlerini paylaşması, konuyu yalnızca kitaptan okunarak öğrenilenin ötesine taşımıştır.


Katkıları tek tek buraya yazarsam sanırım birkaç word belgesi daha gerekir. Ancak oldukça verimli olduğunu söyleyebilirim.


Akademik dünyanın çeşitli bölümlerinden gelen bir grubu biraraya toplamak ve bu grubun etkileşimini etkin kılmak en güçlü yönlerden biri. Aldığım konu düşünüldüğünde, bu eğitimin Asker Kartarı tarafından verilmesi benim için en önemli unsur ve kuşkusuz çok güçlü bir yön. Diğer taraftan, organizasyon boyunca ihtiyaç duyduğum her an ulaşabildiğim bir ekip ve bize yansıtılan herhangi bir sorun olmaması organizasyonun profesyonelliği göstermesi bakımından güçlü yönlerden sayılabilir.


Bu kadar kaliteli eğitmenlerden bu eğitimleri alıyor olmak önemli.