“Eğitmenimiz çok iyiydi. Üslubu, ders içerisindeki muhabbeti ve konuya hakimiyeti çok üst düzeydeydi. İşlenen konulara ek olarak farklı analizler hususunda yarattığı farkındalık seminerin en üstün yanıydı.”


“Eğitmenimizin gösterdiği ilgi, anlatımındaki akıcılık ve konulara olan hakimiyeti sayesinde sıkılmadan öğrenme sürecini tamamladığımız düşüncesindeyim. Bunun yanısıra, diğer seminerleri veren eğitmenlerle iletişim kurma şansı yakalayarak disiplinler arası çalışmalar için bir nevi kapı da aralandığı kanaatindeyim.”


“Uluslararası bilimsel makalenin nasıl yazılacağını tüm aşamaları ile ayrıntılı olarak öğrendim. Birebir ilginin fazla olması. Materyal ve ders notları tatmin edici idi.”


“Semineri veren eğitimcinin yetkinliği ve katılımcılara yaklaşımı çok olumluydu.”


“Eğitmenimizin bizim alanda bir numara olmasıdır. Söylediği her kelime önemli bir deneyimdir.”


“Konuya tamamen yabancı biri olarak katılmış olduğum semineri çok beğendim ve iyi ki katılmışım dedim. Eğitmenimiz oldukça nazik ve bildiklerini aktarma konusunda hem başarılı hem de oldukça istekliydi. Konumuzu sevmemize ve ilgiyle dinleyip bu alan üzerinde çalışma yapmamız için heveslendirdi.”


“Samimi ve herkes ile sohbet edilebilecek bir ortam olması güzeldi. Yeni kişiler ile yakından tanışmak oldukça hoştu. Organizasyon da başarılıydı.”


“Alanında son derece donanımlı bir eğitmenden ders aldık. Kesinlikle ufkumuzu açtı. Doğru bildiğimiz yanlışlara, hiç bilmediğimiz konulara açıklık getirdi. Kendi yaptığı çalışmalardan somut örnekler vererek konuları daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Oldukça verimli bir seminerdi.”


“Farklı alanlardan akademisyenlerin bir araya gelip fikir alış verişi yapmasına imkân vermesi açısında çok faydalı.”


“Yıllardır çok sayıda başlıkta düzenleniyor olmasının verdiği bir güven ve çözüm pratiğinin yaşanana aksaklıkların giderilmesine katkısı.”


“Özkan Hoca ve anlattığı her şey mükemmeldi. Bilmediğim çok şey öğrendim.”


“Nitel araştırmanın paradigması ve henüz kullanmadığım paket program hakkında bilgi sahibi oldum. Bu konuda çalışmak isteyen diğer araştırmacılarla network oluşturdum.”


“Alanında uzman eğitmenlerin bir arada olduğu bir seminerdi, konulara hakimiyet ve sorulara verilen yanıtlar açısından gayet başarılıydı.”


“SPSS programının kullanımı ve analiz sürecine hazırlanma açısından yaşamakta olduğum zorlukları rahatlıkla aşmamı sağlayacak ve kaliteli bir seminer programına katıldığımı düşünüyorum.”


“Asker Hoca’nın dersini interaktif bir iletişimle işleyişi, kıymetli bilgileri ve deneyimlerini bizlerle çok samimi bir ortamda paylaşımı sayesinde, keşke daha uzun süre devam etseydi dedirten çok keyifli bir seminer gerçekleşti. Kendisiyle tanışmamıza olanak sağladığınız için çok teşekkür ederiz.”


“Öncelikle nitel düşünmenin ne olduğunu öğrendim. Nitel araştırma ile ilgili bildiğimi sandığım kavramların gerçekte ne olduğunu ve birbirleriyle olan ilişkilerini kavradım. Nitel bir araştırmanın aşamalarını ve her aşamada nelere dikkat etmem gerektiğini öğrendim. Sadece araştırmacı boyutunu değil, değerlendirici (danışman, hakem vs) boyutunu da kavradım. Sadece nitel çalışma ve etnografiyi değil, iyi bir öğretme eyleminin nasıl olabildiğini de kavradım.”


“Esasında üç gün sonunda bilimsel araştırma ile ilgili oldukça aydınlandığımı düşünüyorum. Keşke eğitim daha uzun sürseydi de seminerden daha fazla yararlanabilseydik. Seminerin her dakikası değerliydi benim için. İlk defa böylesine değerli ve donanımlı bir akademisyenden ders alma imkanım oldu.”


“Akademisyenin akademik başarısının ötesinde çok iyi bir hikayeci/ anlatıcı olması gerektiğini gördüm. Bu da ayrı bir kazanım oldu benim için. Bir öğretim elemanının anlattığı bir bilgi parçasının, gayet kolay ve gelişigüzel bir şekilde alıcının beynindeki ilgili yere tutunabildiğini gördüm, hem de hiç çaba sarf etmesine gerek kalmadan. Bu da ayrı bir aydınlanmaydı benim için.”


“Bir sosyoloğun bakış açısından bilimin ve bilimsel düşüncenin gelişimini, bugünkü tartışmaların geçmişteki zeminini öğrenmek. Bununla birlikte, çok yönlü düşünerek bilim insanının mevcut durumlara ilişkin arka planda neler olup bittiğini anlamasına yardımcı olması bakımından seminer faydalı.”


“Bilimsel araştırma ve SPSS programı ile ilgili bilgi eksiklerimi kapatma konusunda son derece faydalı oldu ve SPPS programında uygulanan ve bazılarını ilk defa duyduğum test ve analizler hakkında da bilgi edinmiş oldum. Yüksek lisans tezim için yapmış olduğum uygulamamdaki eksikleri fark ettim ve daha yolun başındayken müdahale etme imkanım doğdu. Ayrıca verilerime hangi test ve analizleri uygulayacağım konusunda da kafamda belirli bir şablon oluşmuş oldu.”


“Eğitmenimiz çok değerli idi. Ayrıca sohbet ve tartışma havasında geçmiş olması kafamıza takılan soruların yanıt bulmasını sağladı.”


“Makale yazımı sürecinde hatalarımı düzeltmemde katkı sağlaması. Eğitmenin alanda iyi olması, dergilerde editörlük yapması.”


“Eğitimcilerin kalitesi; organizasyonun başarısı; (bendeki) olumlu ve tartışmasız, rakipsiz üstün imajı; zamanlaması (her zaman -sanırım- tüm üniversiteler için dönem arasına denk gelmesi, dönem arasında hem tatile, hem de kendini geliştirmeye imkan sağlaması).”


“Niteliksel düşünme üzerine detaylı bir bilgilendirmeyle sağlam bir zemin kazanmak en önemli çıktısı.”


“Veri tabanı oluşturma, SPSS programından çok daha farklı ve etkin olan başka bir programın detaylarını öğrenme ve büyük veri kütlelerinden araştırmama uygun potansiyel veriye nasıl ulaşmam gerektiği ve verilerin hazırlanması, analiz edilmesi ve tahminlenmesi.”


“Eğitmenin sınıfın istatistiki seviyesine göre bilgilerini aktarması ve yönlendirmesi.”


“Alanımıza ışık tutan öncü eğitmenlerimizle ve pek çok meslektaşımızla tanışma olanağı bulmak. Teknik bilgi ve becerilerimizi derinleştirmek.”


“Eğitmenimiz Güzin Hoca, oldukça konuya hâkim her şey ile sorun çözücü ve yardım ediciydi.”


“Sıkça kullanılan analizlerde becerim derinleşti, hiç duymadığım yöntemler konusunda bilgilenerek ufkum açıldı.”


“Sosyal bilimler alanında kullanılabilecek araştırma yöntemleri ile ilgili bilgilerin eş zamanlı olarak tek bir mekânda gerçekleştirilmesi sonucu katılımcıların çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirebilmeleri ve/veya sosyal bir ortamda bulunma şansına sahip olmaları.”


“Yaptığımız araştırmaların temelinde var olan felsefi bakış açılarını ve bir araştırma sürecinde uyulması gereken etik kodları detaylıca tartışmak benim için büyük bir kazanımdı.”


“Akademisyenler için araştırma yöntemleri ile ilgili her türlü soruya cevap verebilecek bir ortam yaratılması.”


“Özellikle Belkıs Hoca’nın alanla ilgili sahip olduğu saha deneyimlerini paylaşması, konuyu yalnızca kitaptan okunarak öğrenilenin ötesine taşımıştır.”


“Katkıları tek tek buraya yazarsam sanırım birkaç word belgesi daha gerekir. Ancak oldukça verimli olduğunu söyleyebilirim.”


“Akademik dünyanın çeşitli bölümlerinden gelen bir grubu biraraya toplamak ve bu grubun etkileşimini etkin kılmak en güçlü yönlerden biri. Aldığım konu düşünüldüğünde, bu eğitimin Asker Kartarı tarafından verilmesi benim için en önemli unsur ve kuşkusuz çok güçlü bir yön. Diğer taraftan, organizasyon boyunca ihtiyaç duyduğum her an ulaşabildiğim bir ekip ve bize yansıtılan herhangi bir sorun olmaması organizasyonun profesyonelliği göstermesi bakımından güçlü yönlerden sayılabilir.”


“Bu kadar kaliteli eğitmenlerden bu eğitimleri alıyor olmak önemli.”